Spojte sa s nami

Zásady ochrany osobných údajov

Účinné od 1. augusta 2022

Ako vlastník tejto webovej stránky (iHorror.com) chápeme, že vaše súkromie je mimoriadne dôležité. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, aké informácie od vás zhromažďujeme prostredníctvom Stránky a ako takéto informácie používame a zverejňujeme.

Naše používanie súborov cookie

Súbor cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý webový server odošle do webového prehliadača a prehliadač ho uloží. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač požiada server o stránku. Súbory cookie môžu byť buď „trvalé“ súbory cookie alebo „relačné“ súbory cookie: trvalý súbor cookie bude uložený webovým prehliadačom a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ ho používateľ pred dátumom vypršania platnosti nevymaže; na druhej strane, platnosť súboru cookie relácie vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený. Súbory cookie zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné údaje, ktoré o vás ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v súboroch cookie a získanými z nich.

Používame cookies na nasledujúce účely: 

(a) [overenie – používame cookies, aby sme Vás identifikovali pri návšteve našej webovej stránky a pri navigácii na našej webovej stránke];

(b) [stav – používame cookies [ktoré nám pomáhajú určiť, či ste prihlásený/-á na našej webovej stránke];

(c) [personalizácia – používame cookies [na ukladanie informácií o Vašich preferenciách a na prispôsobenie webovej stránky pre Vás];

(d) [bezpečnosť – používame súbory cookie [ako prvok bezpečnostných opatrení používaných na ochranu používateľských účtov vrátane predchádzania podvodnému použitiu prihlasovacích údajov a na ochranu našej webovej stránky a služieb vo všeobecnosti];

(e) [reklama – používame cookies [ktoré nám pomáhajú zobrazovať reklamy, ktoré budú pre Vás relevantné]; a

(f) [analýza – používame súbory cookie [ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našej webovej stránky a služieb];

Na analýzu používania našej webovej stránky používame Google Analytics. Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok pomocou súborov cookie. Zhromaždené informácie týkajúce sa našej webovej stránky sa používajú na vytváranie správ o používaní našej webovej stránky. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/

Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijať súbory cookie a odstrániť súbory cookie. Metódy na ich vykonávanie sa líšia v závislosti od prehliadača na prehliadač a od verzie po verziu. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookie prostredníctvom týchto odkazov:

() https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chróm);

(B) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(C) https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(D) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

(E) https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri11471/mac (Safari); a

(F) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Hrana).

Upozorňujeme, že blokovanie súborov cookie môže mať negatívny vplyv na funkcie mnohých webových stránok vrátane našej Stránky. Niektoré funkcie Stránky vám môžu prestať byť dostupné.

Záujmovo orientovaná reklama

Reklama. 

Táto stránka je prepojená so spoločnosťou CMI Marketing, Inc., d/b/a CafeMedia („CafeMedia“) na účely umiestňovania reklamy na stránku a CafeMedia bude zhromažďovať a používať určité údaje na reklamné účely. Ak sa chcete dozvedieť viac o využití dát CafeMedia, kliknite sem: www.cafemedia.com/publisher-advertising-privacy-policy

E-mailové adresy

Môžeme zhromažďovať vašu e-mailovú adresu, ale iba ak nám ju dobrovoľne poskytnete. Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, ak sa prihlásite na odber e-mailového bulletinu alebo ak zadáte propagačnú akciu. Vašu e-mailovú adresu použijeme na účely, na ktoré ste nám ju poskytli, a tiež z času na čas na zasielanie e-mailov týkajúcich sa Stránky alebo iných produktov alebo služieb, o ktorých sa domnievame, že by vás mohli zaujímať. Z takýchto e-mailových správ sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na tlačidlo „zrušiť odber“ v e-maile.

Vašu e-mailovú adresu nebudeme zdieľať so žiadnymi tretími stranami.

Ak ste rezidentom krajiny v Európskom hospodárskom priestore (EHP), pozrite si časť nižšie s názvom „Dodatočné práva obyvateľov EHP“.

Údaje o registrácii alebo účte

Môžeme od vás zhromažďovať ďalšie informácie, keď sa zaregistrujete na našej stránke, aby sme mohli využívať rôzne funkcie. Takéto informácie môžu zahŕňať vaše meno, dátum narodenia, poštové smerovacie číslo, prezývku a heslo (ak je to potrebné). Pri používaní stránky môžeme zhromažďovať ďalšie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete (napríklad komentáre, ktoré uverejníte).

Informácie o vás môžeme zhromažďovať aj inými metódami, vrátane výskumných prieskumov, platforiem sociálnych médií, overovacích služieb, dátových služieb, ako aj verejných zdrojov. Tieto údaje môžeme spojiť s vašimi registračnými údajmi, aby sme si zachovali dôkladnejší profil.

Môžeme použiť tretie strany na poskytovanie funkcií, ktoré vám umožnia zaregistrovať sa na Stránku, v takom prípade bude mať prístup k vašim informáciám aj tretia strana. V opačnom prípade neposkytneme žiadne osobné identifikačné údaje o vás tretím stranám, pokiaľ to nevyžaduje zákon.

Vaše osobné identifikačné údaje môžeme použiť na rôzne naše interné obchodné účely, ako je vytváranie lepšej používateľskej skúsenosti pre Stránku, diagnostikovanie a odstraňovanie porúch na Stránke, lepšie pochopenie toho, ako sa Stránka používa, a poskytovanie personalizovaných odporúčaní pre vás. .

Ak ste rezidentom krajiny v Európskom hospodárskom priestore (EHP), pozrite si časť nižšie s názvom „Dodatočné práva obyvateľov EHP“.

Dodatočné práva obyvateľov EHP (Európskeho hospodárskeho priestoru).

Ak ste rezidentom krajiny v EHP, máte okrem iného práva:

(i) prístup k vašim osobným údajom

(ii) zabezpečiť presnosť vašich osobných údajov

(iii) právo na to, aby sme vymazali vaše osobné údaje

(iv) právo na obmedzenie ďalšieho spracúvania vašich osobných údajov, a

(v) právo podať sťažnosť dozornému orgánu v krajine vášho bydliska v prípade zneužitia údajov

Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony o ochrane údajov, máte zákonné právo podať sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za ochranu údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ, v ktorom máte bydlisko, na svojom pracovisku alebo v mieste údajného porušenia.

Akékoľvek zo svojich práv v súvislosti s vašimi osobnými údajmi si môžete uplatniť písomným oznámením, ktoré nám pošlete na adresu:

Anthony Pernická

3889 21st Ave N

Petrohrad, Florida 33713

[chránené e-mailom]

Predaj podniku alebo majetku

V prípade, že sa stránka alebo podstatná časť jej aktív predá alebo zlikviduje ako nepretržitý podnik, či už zlúčením, predajom aktív alebo inak, alebo v prípade platobnej neschopnosti, konkurzu alebo nútenej správy, informácie, ktoré sme zhromaždili o môžete byť jedným z aktív predaných alebo zlúčených v súvislosti s touto transakciou.

Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť. Najnovšia verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na Stránke, pričom „Dátum účinnosti“ bude uvedený v hornej časti Zásad. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme revidovať a aktualizovať, ak sa zmenia naše postupy, zmení sa technológia alebo keď pridáme nové služby alebo zmeníme existujúce. Ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny v našich Zásadách ochrany osobných údajov alebo v tom, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, alebo ak použijeme akékoľvek osobné údaje spôsobom, ktorý sa podstatne líši od spôsobu uvedeného v našich Zásadách ochrany osobných údajov v čase, keď sme takéto informácie zhromaždili, vám poskytne primeranú možnosť súhlasiť so zmenou. Ak nesúhlasíte, vaše osobné údaje budú použité tak, ako bolo dohodnuté podľa podmienok zásad ochrany osobných údajov platných v čase, keď sme tieto informácie získali. Používaním našej stránky alebo služieb po Dátume účinnosti sa považuje za súhlas s našimi vtedy aktuálnymi zásadami ochrany osobných údajov. Informácie, ktoré sme predtým získali, použijeme v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov platnými v čase, keď sme tieto informácie od vás získali.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo postupov na tejto lokalite, kontaktujte nás na adrese [chránené e-mailom]

Alebo nám napíšte na:

iHorror.com

3889 21st Ave N

Petrohrad, Florida 33713

Click to comment
0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Odoslať
Upozornenie o
0 Komentáre
Vložené spätné väzby
Zobraziť všetky komentáre